Lisbet Kolmos

Læge Ph.d. leder af Marjatta 1985–2010. Leder af Uddannelsescenter Marjatta 2010-2015. Tilknyttet Helsecenter Marjatta som rådgiver siden 2015.