Lise Bjerke

Underviser i fransk, samfunnsfag og historie ved Oslo by steinerskole

Å vokse opp i sosiale medier

 Dagens ungdomsgenerasjon er den første som hele sitt liv har vært omgitt av sosiale medier. Hvordan bruker unge sosiale medier, hvordan påvirkes de, og hvilke konsekvenser har det for oss som samfunn og skole? Mine elever i samfunnsfag fordypning ved Obs startet høsten 2016 et arbeid med å lage en spørreundersøkelse om medievanene til elevene ved skolen. Utgangspunktet var diverse