Lotte Juul Lauesen

Forfatter til Den gode elevsamtale – en coachende tilgang til mødet med unge, Akademisk forlag 2013. Hun har arbejdet som eurytmist på Rudolf Steinerskolen i Silkeborg i 23 år, og som socialøkologisk konsulent, supervisor og coach i 12 år. Er desuden medforfatter til bogen Indblik i euyrtmien og holder kurser på skoler om bl.a. den gode elevsamtale.

Ledelse og fælles skaben – ledelse af fællesskaber

Steinerskoler, børnehaver, helsepædagogiske institutioner verden over er som oftest stærke fællesskaber. Det er fælleskaber, der er bundet sammen af en fælles forståelse af mennesket som fysisk, sjæleligt og åndeligt væsen med visse udviklingslovmæssigheder, som pædagogikken tilstræber at understøtte. Antroposofien er fundamentet, og den enkelte institution arbejder på at virkeliggøre dette ideal i en fælles skaben. Dette er en levende proces