Marianne Tellmann

underviser i norsk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Tidligere klasse-lærer ved Rudolf Steinerskolen i Vestfold 1980–1998.

Fortelling – alle fags mor

Mennesker møtes og forteller hverandre om hendelser i nære eller fjerne tider. Fortellinger skapes og fortelles videre, lyttes til og snakkes om, engasjerer, tilpasses og forvandles. En handling utspiller seg i tiden, aktører fyller sine roller, en spenning bygger seg opp før det hele får en avslutning. Fortellingens kjennetegn, altså. Da tenker vi kanskje umiddelbart på «gamle dager», før det