Monica Kjærstad

Faglærer i økologi og håndarbeid, Steinerskolen i Indre Østfold.