Ninon Onarheim Og Randi Pisani

Leder

Hurra for steinerpedagogikken! September 2019 er en merkemåned for steinerpedagogikken i verden! For 100 år siden startet Rudolf Steiner den første steinerskolen i Stuttgart. Steinerpedagogikken har siden blitt grundig utprøvd gjennom pedagogisk praksis i stadig nye byer og land. Steinerpedagogikken har som mål å utvikle potensialet i hvert barn på en allsidig måte. Samspillet mellom det tenkende, det gjørende og