Ninon Onarheim

Ninon Onarheim er norsk redaktør i Steinerbladet. Lærerutdannet fra Steinerhøyskolen. Mor til fire barn i steinerskole og steinerbarnehage.

Leder

Kjære leser, Hender er intelligente. De kan snakke, skrive, illustrere, forme, skape, gi noen en hånd… – men det må læres. Anstrengelse, konsentrasjon, tålmodighet og tid må til. Steiner kaller det viljen. Denne kroppslige, tause kunnskapen som må øves frem. Man kan ikke få et godt håndlag med noe gjennom museklikk. Vi kan ikke lese oss til grønne fingre. Eller

Steinerskolene er grønne skoler!

Vet du at over halvparten av landets steiner­skoler har egne bier? At steinerskolen i Vestfold nylig fikk Debios Gullmerke for økologisk fokus på innkjøp og matservering? At steinerskolen i Moss har eget utekjøkken og har bygget egen bakerovn i sommer? At det klekkes kyllinger i klasserommene på Hovseter og på Grav? At Steinerskolen i Bergen har elevbedrift med egenproduserte hudpleieprodukter

En overvåket barndom

Da jeg fikk barn, våknet et nytt instinkt i meg. Det å bli forelder er en stor oppgave; du har ansvar for en annens liv og utvikling. Du skal sørge for at det ikke skjer barnet noe. Og verden – ja, den kan synes full av galninger og fyllekjørere… Noe av det jeg husker best fra min barndom, er søndagene.