Sarah Elvekjær

Klasselærer, dansk- og matematiklærer, læse- og
matematikvejleder. Steinerskolen i Vejle.

Læsning – en vigtig del af de naturvidenskabelige fag

At læse en fagtekst er ikke det samme som at læse en roman. En fagtekst kan man ikke læse lineært, her er man nødt til at inddrage alle elementer – tekstbokse, grafer, figurer og billeder. Samtidig skal eleverne lære et fagsprog. Derfor er det lærerens ansvar at guide dem i, hvilken læseteknik de skal anvende. 8. klasse er netop gået i