Siri Gossé

Steinerpedagog og foreleser.

Biologi

Dødningeskallen Hvor tåpelig å besynge sin elskedes rosenkinn hennes barm eller smilehull. Alt dette er kun skjønnhetens tapeter som nedrives etter bryllupsfesten. Gå til tingenes vesen! Føl henrykkelse, dødelige! Se reisningens yndige dristighet, det hele skjeletts herlige konstruksjon av skjønnhetslinjer. Benraden er tempelbygningens kolonner og hellige buer, ennu etter århundrer skinnende som alabaster eller gul jaspis. Knoklene, lik forstenede liljeknopper,