Tonje Jacobsen-Loraas

Det koker i skolen

Antall voldshendelser i Osloskolen er femdoblet siden 2015. Mengden barn som av ulike årsaker ikke kommer seg til klasserommet, er også stigende. Vi kaller det «skolevegring». Skolevegring betraktes ikke som noen diagnose, men snarere som et symptom. Og et symptom på noe er det jo saktens. Jeg har aldri vært komfortabel med begrepet. For meg høres det ut som et