Trine Rygh

Lesehunden Molly

Siden våren 2016 har blandingshunden Molly og jeg med jevne mellomrom besøkt fjerde klasse ved Steinerskolen på Skjold. Besøkene er et ledd i vår praksis som DAP- og lesehundekvipasje gjennom Norske Terapihundskolen, og blir – kort fortalt – gjennomført ved at én og én elev leser for Molly, med meg selv som passiv tilskuer. Idéen bak lesehundprogrammet R.E.A.D. (Reading Education