Steinerbladet #2 2023

Tidsskriftet Steinerbladet er for alle som er interessert i pedagogiske spørsmål og ønsker å vite mer om steinerpedagogikk, om barndom og oppvekst, og om kulturelle og aktuelle samfunnspørsmål som opptar foreldre og pedagoger. Gjennom intervjuer, reportasjer og fagartikler gir tidsskriftet et innblikk i steinerpedagogikkens bakgrunn, teori og praksis. Steinerbladet er et trykket tidsskrift som utkommer fire ganger årlig, primært til foreldre ved steinerskoler og steinerbarnehager i Norge og Danmark. Opplaget er på 9 000.

Steinerbladets arkiv finner du ved å gå inn på fanen øverst til høyre.

STEINERBLADET, Steinerskolerne i Danmark og Steinerskoleforbundet i Norge har kjøpt rettighetene til å vise filmen KidsOnTech i hele september 2023 – så se og del gjerne filmen.