Tidsskriftet Steinerbladet er for alle som er interessert i pedagogiske spørsmål og ønsker å vite mer om steinerpedagogikk, om barndom og oppvekst, og om kulturelle og aktuelle samfunnspørsmål som opptar foreldre og pedagoger. Gjennom intervjuer, reportasjer og fagartikler gir tidsskriftet et innblikk i steinerpedagogikkens bakgrunn, teori og praksis. Steinerbladet er et trykket tidsskrift som utkommer fire ganger årlig, primært til foreldre ved steinerskoler og steinerbarnehager i Norge og Danmark. Opplaget er på 9 000.

Steinerbladets arkiv finner du ved å gå inn på fanen øverst til høyre.

#KidsOnTech – vår tids største sosiale eksperiment?

Sett av en time og se den nye filmen som er laget om barn, ungdom og digitale verktøy utfra et steinerpedagogisk perspektiv i møte med samfunns- utviklingen – #KidsOnTech. Vi mener filmen gir et balansert bilde i forhold til foreldrenes rolle, pedagogers rolle, teknologiens muligheter, begrensninger og farer. Filmen tar utgangspunkt i aktuelle spørsmål som vi lever med som foreldre og pedagoger; hvordan påvirker bruk av digitale verktøy og media barn og ungdom? Hvordan kan vi ha et balansert forhold til bruk av teknologi? Hvordan vi kan unngå å la teknologien få kontroll over tiden vår og livene våre? Tema er blitt ytterligere aktualisert for de fleste av oss i det siste året med en påtvunget digital hverdag som følge av covid 19. Steinerbladets høstnummer har det digitale som tema – bladet kommer i posten i midten av oktober.

Av Ninon Onarheim, norsk redaktør.