Om tidsskriftet Steinerbladet

Historikk

Steinerbladet er et norsk/dansk pedagogisk og kulturelt tidsskrift. Tidsskriftet har sine røtter i et pedagogisk tidsskrift utgitt av det antroposofiske miljøet i Bergen fra 1938, Mennesket, og et tidsskrift utgitt ved steinerskolen i Oslo fra 1952, Ny skole.

Tidsskriftet i Oslo var en viktig faktor i gjenoppbyggingen av Steinerskolen i Oslo etter de vanskelige krigsårene. Den første redaktøren var Jens Bjørneboe, og tidsskriftet hadde som ambisjon å allmenngjøre og bringe skolens pedagogiske grunnlag inn i tiden. Da Steinerskolen i Oslo flyttet til Hovseter i 1962 ble tidsskriftets navn i 1965 endret til Steinerskolen, og i 1977 ble tidsskriftet Steinerskolen slått sammen med Mennesket.

I 2002 ble Steinerskolen et nordisk tidsskrift som utgis av Steinerskoleforbundet i Norge og Steinerskolerne i Danmark. Tidsskriftet har norske og danske artikler.

I 2017 inngikk tidsskriftet Steinerskolen et nytt samarbeid med norske og danske steinerbarnehager, og det ble besluttet å bytte navn til Steinerbladet.

Norske redaktører etter Jens Bjørneboe har vært Dan Lindholm, Svein Bøhn, Arve Mathisen, Hans Tarjei Skaare, Eli Tronsmo og Ninon Onarheim. Danske redaktører fra 2002, har vært Irmelin Stockmarr, Birgitte Ravn Olesen og Randi Romvig.

Opplaget er på 9 000 og bladet utkommer fire ganger i året; mars, juni, oktober og desember.

Steinerbladet har et redaksjonsråd som består av: Hilde Lengali, Gry Alsos, Arne Øgaard, Mari Rise Knutsen og Steingrimur Njálsson. Grafisk design: Anagram design ved Ida Ødegaard.

Bli skribent eller tips oss

Har du en god penn og vil skrive for oss,  eller ideer til tema som kunne passe i tidsskriftet, send en epost til norsk redaktør eller dansk redaktør.

 • Innsendte artikler må være maks 7000 tegn og bilder eller illustrasjoner legges ved
 • Husk forfatternavn og kontaktopplysninger
 • Skriv kort hva din bakgrunn er: utdannelse/stilling/tilknytning til skole/institusjon
 • Send med et portrettfoto
 • Tekster sendes til redaktionen i  word- eller odf-format
 • Illustrasjoner og tabeller sendes separat, marker i teksten der du ønsker at de brukes
 • Bidrag som trykkes honoreres etter faste satser

Skrivetips

Vi bidrar gjerne i skriveprosessen. Dersom du skal i gang med å skrive en artikkel, kan det være lurt å sende en disposisjon eller noen tanker om artikkelen til redaksjonen.

 • Vær bevisst hvem leserne dine er, og formuler deg deretter.
 • Overskrifter skal signalisere hva teksten handler om, og samtidig vekke leserens nysgjerrighet.
 • Tenk over hva ditt budskap er og ha dette som en ledetråd i skriveprosessen.
 • Lange og kompliserte setninger kan som regel deles opp.
 • Gi gode forklaringer på fagterminologi og ”interne” begreper.

Deadline

Frister for 2024 er: 1/24 – 4. januar, 2/24 – 10. mars, 3/23 – 5. august, 4/23 – 7. oktober

Rettigheter

Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og redigere innsendte artikler, den endelige artikkel blir forelagt skribenten for godkjenning før trykk.

Utvalgte artikler publisert i tidsskriftet Steinerbladet blir gjort tilgjengelig på våre nettsider. Bidragsytere som ikke ønsker at deres artikler offentliggjøres utover i tidsskriftet, skal selv melde i fra til redaksjonen.   Steinerbladets nettartikler kan publiseres og deles, så lenge kilden oppgis.

Samtlige artikler arkiveres i vårt nettbaserte artikkelregister, med elektronisk innlogging for medarbeidere i steinerpedagogiske institusjoner. Artikkelregisteret er et unikt kildemateriale som gir et bredt innblikk i steinerpedagogikkens historiske utvikling, kulturelle liv, praksis og teorigrunnlag i en tidsperiode på over 80 år. Den inneholder artikler fra MennesketNy skoleSteinerskolen og Steinerbladet.

Annonser i tidsskriftet

Vi har et lite utvalg annonser i hvert nummer. Stillingsutlysninger, invitasjon til kurs/samlinger og annonser kan sendes til redaksjon@steinerbladet.no eller redaktion@steinerbladet.dk . Våre annonsepriser er: 1/1 5000 kr, 1/2 2500 kr, 1/4 1250 kr. Det er mulig å få rabatt ved kjøp av flere annonser. Frist for å sende inn annonser er de samme som for artikler. Vi kan hjelpe til med utforming av annonser mot et honorar.