Postkort

To danske 10. klasser skabte forandring for elever i Ukraine

Når godt 30 elever fra to skoler går sammen om at samle ind til andre unge på deres egen alder, så er de med til at skabe forandring. To 10. klasser fordelte sig i grupper og arbejdede med sociale medier og kommunikation, fundraising og donationer eller logistik og økonomi. Under vejs i projekt­ugen havde de hele tiden kontakt med de ukrainske elever og fik indblik i det liv, deres jævnaldrene i Ukraine lever. Efter en uge kunne de to klasser sende en lastbil med materialer afsted til skolen i Mykolaiv.


Af 10. klasse på Michael Skolen, Herlev, samt Soley Jæger, organisationen Bevar Ukraine.

En uge i november 2023 mødtes 10. klasserne fra Michael Skolen i Herlev og Vidar Skolen 
i Gentofte med Soley Jæger fra NGO’en Bevar Ukraine. De to klasser skulle gennem innovationsprojektet med titlen Genbrug til gavn for udsatte unge i Ukraine indsamle udstyr til skole i Mykolaiv, som blev bombet i 2022.  Her fortæller 10. klasse fra Michael Skolen om projekt­ugen, og om hvordan det var at få indblik i det liv deres jævnaldrene i Ukraine lever.

Projektet gik ud på at hjælpe en ukrainsk skole, Lyceum nr. 2, i havnebyen Mykolaiv ved Sortehavet. Byen ligger forholdsvis tæt på frontlinjen, og skolen er hårdt ramt. Derfor havde de brug for vores støtte. De skulle bruge f.eks. bænke og yogamåtter til indretning af deres beskyttelsesrum. Desuden manglede de også tavler, skrive­materialer, laptops, powerbanks m.v. Vi ind­­-­
samlede udstyret og sendte det af sted med en lastbil til Ukraine.   

Bombekrater i skolegården

Siden krigens start den 24. februar 2022 er mange ukrainske byer blevet bombet, og med dem tusindvis af skoler og hospitaler. Over 10.000 civile er blevet dræbt. Havnebyen Mykolaiv er hårdt ramt af de russiske bombardementer. Lyceum nr. 2 ligger i det historiske centrum af byen, hvor mange bygninger er ødelagt. 
Skolen blev bombet i 2022, og der er stadig et kæmpe krater i skolegården. Lykkeligvis kom ingen til skade, da missilet ramte. Der var ingen elever på skolen, fordi skolerne i Mykolaiv kun har haft online undervisning siden krigens start. Det er simpelthen for farligt for eleverne at komme i skole, og derfor er det også forbudt.

“I Mykolaiv lyder luftalarmen ca. tolv gange i døgnet” fortalte eleven Mariia fra Lyceum nr. 2 i Mykolaiv. 

Håbet lever i Mykolaiv

På trods af den forfærdelige situation i Ukraine lever håbet hos ungdommen videre. Håbet om frihed og om at få fred igen. Det var tydeligt at mærke nationalfølelsen blandt eleverne på skolen i Mykolaiv. En af eleverne, Lisa, fortalte om at være flygtet til Tyskland og efter et år vælge at vende tilbage til sin hjemby, selvom det er midt i en krig. 

Dét, vi særligt blev berørt af, var at høre nogle af eleverne, som er jævnaldrende med os, fortælle deres historier. Nogle af historierne var meget brutale og noget, ingen af os kan sætte os ind i eller forestille os skulle ske for os selv. 
F.eks. fortalte Mariia, at hun lå og sov i sin lejlighed, da den blev bombet. Hendes far blev hårdt såret og hendes kattekillinger døde. 

Eleverne fortalte om deres liv før og nu, og hvad der har ændret sig. Det var helt særligt at få lov til at snakke med dem – det føltes mere rigtigt end bare at sende donationerne af sted uden at vide, hvem der modtog dem. De fik os til at se krigen fra et andet perspektiv, deres perspektiv. 

Elevdagbog fra Michael Skolen, uge 45, 2023

Mandag den 6. november:  

10. klasserne fra Michael Skolen og Vidar Skolen mødte op på Bevar Ukraines hovedkontor i København. Vi startede ud med et kort foredrag om Bevar Ukraine og gennemgik planen for projektetugen. Derefter havde vi Zoom-møde med skolen i Mykolaiv, hvor de ukrainske elever delte deres historier med os og fortalte, hvad de havde brug for på skolen. Derefter inddelte projektleder, Soley Jæger, og hendes kollegaer fra Bevar Ukraine os i grupper. Vi fik selv lov til at vælge hvilke arbejdsopgaver, vi ville have. Nogle valgte sociale medier og kommunikation, andre fundraising og donationer, andre igen logistik og økonomi.  

Tirsdag den 7. november: 

Tirsdag ankom 10. klasse fra Vidar Skolen til vores skole, vi blev endnu engang delt i bland­ede hold for at fortsætte arbejdet. Der blev lavet postkort, flyers og en masse telefonbaseret fund­­raising, som gik godt. Vi gik rundt i alle klasser på Michaleskolen og delte flyers ud. Vi fortalte eleverne om indsamlingen til Mykolaiv, som skulle finde sted om fredagen. Derudover lærte vi vores parallelklasse fra Vidar Skolen af kende, de virkede virkelig søde. 

Onsdag den 8. november: 

De første to fagtimer arbejdede vi adskilt på hver vores skole med ukraineprojektet. Vi tog billeder af vores skoler, som vi skulle have klar til en præsentation for eleverne fra Mykolaiv efter indsamlingen om fredagen.  

Torsdag den 9. november: 

Torsdag morgen blev vi hentet af en bus, som kørte os til Næstved, hvor der ligger et kæmpestort lager med brugt udstyr fra danske hospitaler og skoler. Lageret sender ting ud til mange af de steder i verden, hvor de har brug for hjælp.Vi mødte de frivillige fra lageret og hørte om, hvordan de holder orden og sørger for, at alle de ting, der bliver doneret, fungerer. Hvis noget ikke fungerer, så bliver det repareret. Det var vildt at se, hvor mange mennesker der laver frivilligt arbejde for at hjælpe nogle mennesker, som de ikke engang kender. Dét, at de har valgt ikke bare donere genstande, men donere deres tid var meget inspirerende. Vi hjalp med at sortere og lægge doneret tøj sammen og ledte efter ting på lageret til skolen i Mykolaiv. 

Fredag den 10. november: 

Fredag indsamlede vi donationer fra forældre, elever og ansatte på skolerne. Vi fik indsamlet mange af de efterspurgte ting til Lycumen nr. 2 i Mykolaiv. Vi pakkede tingene i kasser og sørgede for at alt virkede, vi testede f.eks. alle tuscherne til børnene. Senere på dagen havde vi et sidste Zoom-møde med de ukrainske elever. 
På mødet fortalte vi om vores uge, og hvad vi havde fået indsamlet til dem. Eleverne og deres lærere blev meget glade, fordi der var blevet ind­samlet så mange brugbare ting. Vi kunne også glæde dem med, at vi havde fået mulighed for at købe bl.a. power banks til de donerede laptops, som de har hårdt brug for pga. strømsvigt.

Lørdag den 11. november: 

Vi afsluttede projektet med at sende en stor truck af sted mod Mykolaiv fra lageret i Næstved. Trucken blev lastet med de indsamlede donationer til Lyceum nr. 2, samt en masse brugte skolemøbler, som blev fordelt på andre skoler 
i Mykolaiv.

Resultat af indsamlingen i uge 45: 50 laptops, 
3 store skærme, 3 opslagstavler, 15 yogamåtter, 1 flip board incl. en masse tuscher, engelske bøger, krea-materialer og forskellige andre ting. 

Vi mangler stadig bænke og flere yogamåtter, samt flere flip boards (incl. papir og magneter). Skolen har også brug for flere opslagstavler (helst af kork), engelske bøger til børn/unge og krea-materialer, herunder strikkegarn. 

Henvendelse ved ønske om donation: 
globus@bevarukraine.dk 

Besøg på skolen i Mykolaiv

I slutningen af november 2023 fulgte projektleder, Soley Jæger, efter lastbilen til Ukraine for at besøge Lyceum nr. 2 i Mykolaiv. Hun fik lejlighed til at møde otte af eleverne, som viste rundt på skolen, mens Michael Skolens 10. klasse var med på videolink. De ukrainske elever viste, at alle donationerne var kommet godt frem, og fortalte, hvor meget det betyder for dem. De viste også bombekrateret i skolegården, klasseværelserne uden vinduer, og de nylavede beskyttelsesrum i kælderen. Både elever og lærere håber, at det vil være muligt at genoptage den fysiske undervisning i løbet af 2024. Donationerne fra de to danske Steinerskoler er med til at holde dette håb i live.

Ønskelisten fra Lyceum nr. 2 
i Mykolaiv

  • Bænke og yogamåtter til 360 elever 
    til skolens nye beskyttelsesrum
  • Flip boards (tuscher, magneter og papir)
  • Opslagstavler
  • 50 laptops 
  • 20 powerbanks til laptops
  • 10 grafiske tablets til de yngste klasser
  • 2 store skærme
  • Engelske bøger til børn/unge

Dette projekt udmærkede sig ved, at eleverne gjorde en reel forskel for unge mennesker, der har brug for hjælp i en anden del af Europa. Det særlige var, at de faktisk kom til at kende de ukrainske elever via online-møder i løbet af projektugen. Det, at eleverne fik sat ansigter og billeder på, hvordan de ukrainske skoleelevers hverdag er fuldstændigt forandret, gjorde et stort indtryk. Samtidig blev det tydeligt for os alle sammen, hvordan unge mennesker på tværs af kulturer også har rigtig meget til fælles. Det var i høj grad denne kontakt, der var med til at motivere vores elever. Winnie Birnbaum, lærer i projektet, Michael Skolen.

Zoom-møde med eleverne i Mykolaiv. 

Informationsmateriale lavet af eleverne til indsamlingen.

Eleverne pakker donationerne og lastbilen fyldes.

Skolen blev bombet i 2022, heldigvis ikke i skoletiden.

Soley Jäger foran Lyceum nr 2. i november 2023.

Flyer lavet af de danske elever under projektet.

Om GLOBUS og Bevar Ukraine

Projektet er blevet støttet af Udenrigsministeriets GLOBUS-pulje, som har til formål at skabe engagement i internationalt udviklingssamarbejde og FN’s Verdensmål – se globuspuljen.dk. GLOBUS-puljen har bevilliget halvanden million kroner til den humanitære organisation Bevar Ukraine med henblik på at sende genbrugt hospitals- og skoleudstyr fra Danmark til Ukraine. 

Bevar Ukraine er en uafhængig dansk non-profit organisation, som hjælper Ukraine og støtter ukrainske flygtninge i Danmark. Bevar Ukraine blev stiftet af herboende ukrainere i 2014, da konflikten oprindeligt startede. Da krigen for alvor brød ud i februar 2022, voksede organisationen voldsomt og Bevar Ukraine yder i dag livreddende nødhjælp og udviklingsstøtte til mange områder i Ukraine. Organisationen arbejder for fattigdomsbekæmpelse, styrkelse af civilsamfundet og forbedrede levevilkår for udsatte ukrainere. Bevar Ukraine støtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.