Scuola Novalis

– en yrkesfaglig steinerskole i Italia

Libera scuola Steiner-Waldorf Novalis ligger ved foten av Alpene nær den norditalienske byen Conegliano. Fra skolegården skimtes fjelltoppene langs horisonten mot nord. Området rundt skolen er flatt, der åkre og enger er omgjort til næringsområder for små og mellomstore bedrifter. Folk herfra er svært praktisk anlagt. Det er kort vei fra tanke til handling, forteller Karen Chapman, som er en av skolens grunnleggere. Skolen har bevisst valgt å la seg prege av stedets egenart.

Undertegnede besøkte skolen i Conegliano for å få inspirasjon i vår prosess med utvikling av yrkeslinjene i Norge.

Jordsmonnet i området er svært vannholdig. Her har det fra gammelt av blitt plantet mye av den vannelskende pilen. De myke, saftige pilegrenene ble høstet og brukt til kurvfletting. Denne tradisjonen har Novalisskolen videreført. Alle elever i 9. klasse lærer om kurv­flettingens historie, om teorien knyttet til håndverket, og de lærer å beskjære, å høste, tilberede og til slutt å flette ulike kurvmodeller.

I Italia er videregående et femårig løp og starter allerede i 9. klasse. Yrkeslinjer og studierettede linjer er likeverdige i den forstand at man kan gå videre til høyere utdanning også etter yrkesfaglig videregående.

Skolen i Conegliano er i ferd med å bygge opp et spennende og fremtidsrettet yrkesfaglig videregående tilbud. De to første årene har alle elever et felles opplegg. De har mange praktiske fag, som oftest relatert til et valg de skal foreta når de går over til 11. klasse. Valget står mellom en økologisk byggelinje eller en økologisk/biodynamisk jordbrukslinje. I håndverksperiodene gjør elevene seg kjent med forskjellige materialtyper som kalk, leire, ull og ulike tresorter og metaller. Alle periodene har innslag av kunstneriske og teoretiske aktiviteter. Tverrfaglighet, der både håndverk, kunst og teori var likeverdig ivaretatt, så ut til å være godt innarbeidet på skolen. Selv om elevene de første årene på videre­gående forbereder seg til et valg i yrkesfaglig retning, har de altså alle de akademiske fagene som skal til for å kunne gå videre til høyere utdanning.

Videre i 11. klasse, når de har valgt retning, har de hver uke en dag praksis i forskjellige områder av sin yrkeslinje. Igjen kunne vi se at både det kunstneriske og det akademiske var ivaretatt i arbeidspraksisen. Elevene fikk eksempelvis prøve seg på blomsterbinding, og i skogbrukspraksisen skulle broer tegnes og landskap utformes. En av samarbeidsbedriftene til skolen er Ecor, et professionelt distribusjonssenter som leverer biodynamiske og økologiske produkter til 1000 kunder hver dag. I supermoderne lokaler med 400 ansatte får elevene praksis i salg og distribusjon. Jordbrukslinja handler altså ikke bare om dyrehold og dyrking av mat.

I 12. klasse får elevene mulighet til å fordype seg innenfor sitt linjevalg med lengre praksisperioder. Både 11. og 12.-klassingene har to ganger i året en lengre praksis i en virksomhet, alene eller i mindre grupper. En av praksis­periodene legges opp mot sommerferien, slik at elevene kan fortsette arbeidet dersom de ønsker det. Siste året forbereder klassen seg på en statlig eksamen som finner sted i juni. Eksamensformen kan blant annet være en presentasjon av et større prosjekt, slik som årsoppgaven er. En viktig del av opplegget er at hver elev får hjelp av en veileder som viser individuelle muligheter og hjelper med den praktiske gjennomføringen gjennom skoleløpet.

Utdanningsmyndighetene i området ser med interesse på skolen ved Conegliano som har mulighet til å gjennomføre det den offentlige skole strever med å få til.

Navnet Novalis ble valgt av to grunner. Den ene var slektskapet kollegiet følte med Novalis’ diktning. Den andre var hentet fra historien om en rik familie fra området som kjøpte opp mye land, og de kalte alt de kjøpte for Novalis. Nytt land ga nye muligheter. Og det var nettopp slik skolen fremsto, en fremtidsrettet skole som våget å gjøre noe nytt.

Foto: Scuola Novalis. Tekst: Åse Katrine Johnsen og Loes van Alphen