Astrid Helga Sundt

Eplekarten steinerbarnehage i Bergen. Alle foto i artikkelen: Eplekarten Steinerbarnehage.

Overganger i et barnehageår

En overgang bærer med seg noe som var, noe som er og noe som skal komme. For oss voksne kan den største utfordringen være å anerkjenne det som er, oppleve selve overgangen, – overgangen fra mammas armer til våre, fra leken til måltidet, fra innetid til utetid. Vi er alltid ett skritt foran. Nå skal vi… så nå må du…