Eldbjørg Gjessing Paulsen

Pensjonert steinerpedagog. Grunnla Stjerneglimt Steinerbarnehage og jobbet der i 35 år.

Tillit og undring

Kunnskap og faktaopplysninger er viktig for at vi skal forstå verden og menneskeheten, både historisk sett og i slik den er i dag. Det utelukker ikke at barnet i første omgang trenger både undring og tillit til verden og sine omsorgspersoner før de skal belæres med all verdens kunnskap og fakta. Tilknytning til nære omsorgspersoner i de første årene er