I samtale med fargene

I vår del av verden, der gråtoner dominerer de offentlige rom, blir våre skoler og barnehager lagt merke til. De ser spesielle ut, med uvanlige former og et fargespekter man ikke ser andre steder. Hvor kommer denne paletten fra? Og hvorfor bruker vi tid på å fargesette omgivelsene våre på denne måten? Jeg har snakket med Sidsel Hovland, en erfaren…

Les mer

En verden av konstruksjoner

Handlingsbasert arkitekturundervisning for ungdom Vi kan oppleve arkitektur, men kan vi erfare en konstruksjon? De sterke kreftene som er virksomme i alle bygninger, kan vi ikke se. Usynlige «giganter» holder alt på plass, hvor man enn ferdes virker trykk- og strekk-krefter i et komplisert samspill. I et arkitekturverksted kan elevene gjøre erfaringer med konstruksjoner hvor de selv inngår, slik at…

Les mer

Fra fladt papir til bogen som skulptur

»Må vi også lave sådan nogle« og »hvornår skal vi folde ting«, »hvem har lavet den der oppe i loftet«. Det er 1000 traner, der hænger der…Alt hvad andre elever og måske søskende har lavet giver inspiration og trang til også at lære. Lysten til at lære er både en stor og en vigtig drivkraft i børnenes udvikling. Hoved og…

Les mer

Meditasjon­søvelser fra Steiner

Da Rudolf Steiner holdt kurs for lærerne i den første steinerskolen vektla han i tillegg til metode og didaktikk, også en annen side av lærergjerningen: den imponderable, det som ikke lar seg veie eller måle, men som likevel er en virksom menneskelig og pedagogisk kraft. Han sa blant annet til lærerne at de måtte oppfatte det oppvoksende barnet «som en…

Les mer

Overganger i et barnehageår

En overgang bærer med seg noe som var, noe som er og noe som skal komme. For oss voksne kan den største utfordringen være å anerkjenne det som er, oppleve selve overgangen, – overgangen fra mammas armer til våre, fra leken til måltidet, fra innetid til utetid. Vi er alltid ett skritt foran. Nå skal vi… så nå må du……

Les mer

Et førsteklasses tilbud

I 2002 startet Steinerskolen i Trondheim opp førsteklasse friluft som et alternativt skoletilbud til 6-åringene. Ideen var å gi førskolebarna det best tenkelige tilbudet alderen tatt i betraktning, med friluft, fri lek, naturopplevelser, sanseopplevelser og med skog og mark som skapt for motorisk utfoldelse. Det første året hadde vi syv elever. I de siste årene har antallet elever ligget godt…

Les mer

To skoler tett i tett

Midt i Tønsberg by, ved foten av det historiske Slottsfjellet, holder Slottsfjellet Videregående Steinerskole til. Ett år har gått siden nærmere førti elever og lærere flyttet inn i nye lokaler her. I den ærverdige bygningen har det vært byskole i flere generasjoner tidligere. Nå skrives det ny skolehistorie her etter at steinerskolen ble kontaktet av Tønsberg Voksenopplæring for et mulig samarbeid.…

Les mer

Læreren som rytmekunstner

Rytme og variasjon i undervisningen er et kjennetegn ved steinerpedagogikken. Idéen er kort fortalt at elevene lærer mer og har det bedre på skolen, at de holder konsentrasjonen og humøret oppe når undervisningen er variert og forløper rytmisk. En god steinerpedagog vet å bruke kunst og faglig konsen­trasjon slik at de beliver og befrukter hverandre. Ja, nettopp vekslingen mellom å…

Les mer