Rikke Kjensli

Pedagogisk leder i Mikaelgården steinerbarnehage i Oslo.

Hva sier barnet?

Vi skal ta barnet på alvor. Det er mantraet i moderne barneoppdragelse. Vi skal høre på hva de sier, svare på det de spør om, fortelle dem sannheten. Men – hva er det de sier når de snakker? Hva betyr egentlig disse ordene som kommer ut av de små munnene? Barn i førskolealder er ikke kognitivt modne, de bruker ord

Landsbyen

En lykkelig og sunn barndom der barnet får mulighet til å utvikle hele seg og sitt potensial – det er vårt felles mål som pedagoger og foreldre. Det er dette vi skal samarbeide om fra det første møtet og hver dag så lenge barnet er i barnehagen hos oss. Hvordan kan vi pleie og styrke et godt samarbeid mellom barnehagen

Småfolksfarfar

Sent på høsten, når bladene har falt av trærne, blomstene har visnet og hele skogen har lagt seg til hvile for vinteren – hvert år, rett før den første snøen faller, har småfolkene i skogen et stort møte. Møtet er i salen under rota på det store eiketreet som står midt i skogen. På dette møtet snakker småfolkene om sommeren

Skogsbarnehagen

Barn har en dragning mot naturen. Noen ganger møter jeg foreldre som, når jeg sier jeg har barnehage i skogen, responderer med: «Det hadde ikke passet for mitt barn». Jeg tenker alltid: Det hadde ikke passet for deg, kanskje? For barn vil være ute, og de vil være i naturen, ikke bare på en lekeplass. Min erfaring er at barnets