Om å følge drømmen

En dame, jeg kunne kalt henne Erna, sitter foran meg og gjør seg liten på en stol. Vi snakker om drømmen hennes. – Hva drømmer du om å gjøre i livet? – Jeg kan vaske for folk. – Visst kan du det, og rengjøringsyrker kan godt være en drømmejobb for noen. Men din stemme forteller meg ikke at det er

Ytre og indre bearbeidelse

En elevs opplevelse av arbeidsmetoder og krav på videregående 12 års skolegang på steinerskolen gjør noe med et menneske. Men hva? Like etter avgang fra videregående ble jeg bedt om å skrive om gymnastiden til Steinerskolen nr. 3 1989. Allerede da hadde jeg en klar formening om at de tre årene hadde vært avgjørende. Selv med fire års studier på

Fenomenet samfunnsfag

Alltid er det noen som flytter ut i skogen, noen som drar ut i villmarken med telt og kniv og børse og et ubendig sug etter noe helt annet. Andre forholder seg til omgivelsene i minimal utstrekning og lever heller et liv på nettet, om natten. Mens noen forholder seg svært aktivt til folk og fe rundt seg, men bryter

Scuola Novalis

– en yrkesfaglig steinerskole i Italia Libera scuola Steiner-Waldorf Novalis ligger ved foten av Alpene nær den norditalienske byen Conegliano. Fra skolegården skimtes fjelltoppene langs horisonten mot nord. Området rundt skolen er flatt, der åkre og enger er omgjort til næringsområder for små og mellomstore bedrifter. Folk herfra er svært praktisk anlagt. Det er kort vei fra tanke til handling,

Årsoppgavensom modningsprosess

Som lærer opplever jeg at årsoppgavene har forandret seg noe i løpet av de siste 35 årene; de store praktiske løsningene har skrumpet inn, og de samfunnsmessige spørsmålene er for tiden mer fremtredende. Men selve prosessen gjennom et helt år, hva elevene går igjennom i forhold til sin egen utholdenhet, innsikt og utvikling er den samme.

Spillet om dronene

Ved Oslo by steinerskole skriver ikke avgangselevene en tradisjonell årsoppgave, men en fordypningsoppgave. Til forskjell fra årsoppgaven arbeider de med fordypningsoppgaven kun det siste halvåret, fra januar til mars/april. Fordypningsoppgavene er knyttet til et fordypningsfag som eleven har hatt over to år. På en boklig linje som Humanistlinjen er det heller ikke noe krav om en praktisk-kunstnerisk del. Elevene skriver

Steinerskolens juvel: årsoppgaven

Det siste året på en videregående steinerskole arbeider elevene med en årsoppgave. Det er en enestående mulighet til å følge en interesse eller finne ut av noe en er nysgjerrig på. Elevene kan skrive om nesten hva de vil, og dette gjør valg av tema både utfordrende og spennende. Gjennom arbeidet med oppgaven får elevene unik trening i fordypning og

Kemiundervisning i Steinerskolen

Den, der kan tænke over kvantefysikken uden at blive svimmel, har ikke forstået et ord af det hele. (Niels Bohr) Alle børn kender til poser af plast og har set, at jern ruster. Når eleverne får kemi i 7. klasse, begynder vi stille og roligt at arbejde på at få klarere begreber om netop stof og stoffer, der ændres. Vi