Arne Øgaard

Arne Øgaard realfagslærer på Steinerskolen i Moss, videregående trinn og norsk redaktør i Pengevirke. Han har blant mye annet skrevet boka «Mennesket er usynlig – mitt møte med antroposofien».

Samarbeidets sosiale utfordringer

Ta på deg redningsvesten. Du kan hente de siste sekkene i bilen. Hei, dere må ikke fekte med padleårene. Nei, nei. Ingen skal sette seg i kanoene ennå! En varm forsommerdag hviler jeg på hytteverandaen og ser ut over den vakre elven. På den andre bredden er det samlet både voksne og barn som forbereder seg til kanotur. Det er

En skole for et bærekraftig samfunn

Vårt økonomiske system er avhengig av kontinuerlig vekst, men samtidig er denne veksten i ferd med å ødelegge vår klode. Dette er den største utfordringen vi overgir til våre barn og unge. Det finnes ingen enkle løsninger, men vi kan alltid bidra til å endre utviklingen. I miljødebatten blir det ofte henvist til Einstein som skal ha sagt at vi

Livsnær tenkning

Det er lett å tenke seg hvordan verden bør være, hvordan en ideell skole skal utformes eller hvordan mennesker kan leve sammen. I tenkningen kan vi forestille oss hva som helst. Når det er så vanskelig å realisere disse forestillingene, kan det være fordi tenkningen ikke er tilstrekkelig fri, for lite virkelighetsnær eller fordi tanker og følelser ikke er samstemte.

Hvem er det som kjeder seg?

Om faktorer som forårsaker kjedsomhet blant noen elever på videregående. Det begynner å bli noen år siden jeg gikk på skolen, og i erindringen fremstår det hverken som spesielt kjedelig eller det motsatte. Det var snarere en slags obligatorisk ikke-tilstand. Livet foregikk utenom skoletid, og det kunne være både kjedelig og morsomt. Ble det for kjedelig, fant vi alltid på