En god start på dagen

«Ikke gå der, det er flytende lava!» En andreklassing hopper fra stein til stein og videre bort til noen store fururøtter. Der er han trygg. Jeg følger etter sammen med resten av andreklasse. Vi har startet dagen sammen ute påring og nå går vi – én etter én – etter ekspedisjonslederen. Vi øver motorikk, kondisjon, balanseevne og samarbeid. Og selvfølgelig

Hvorfor skal vi ha kroppsøving?

Anne-Mette Stabel stilte spørsmålet «hva skal vi med skole?» i sin bok med samme tittel, og det er et godt spørsmål. Hva er vår legitimering av det vi driver med? Hvis vi ikke har en grunn for å være, hvorfor være? Derfor harjeg her prøvd å sammenfatte noen tanker om hvorfor kroppsøving har en berettiget plass på bordet i vår

Å bli seg selv gjennom religionsfaget

Undervisningen i religionsfaget bærer et stort, og kanskje tidvis tungt, ansvar på sine skuldre. Samtidig bærer faget i seg en eksepsjonell mulighet som ikke må glemmes: gjennom møtet med etiske og moralske motiver får barna anledning til å stille store spørsmål om livet. Dette igjen vil være helt grunnleggende for den kritiske tenkningen. «Livsmestring» som fag kan også sortere under

Resitasjon

Hva det egentlig innebærer å bruke stemmen og språket til å uttrykke seg, er noe vi kanskje ikke tenker så mye over i det daglige. Språket og stemmen blir, etter hvert som de mestres, nærmest til en del av kroppen. Veien fra tanke til tale blir kortere og kortere. Og godt er det. Tenk om vi hele tiden bevisst måtte

Høsten i barnehagen

I steinerbarnehagene bruker vi mye tid på ulike gjøremål i løpet av en dag. Vi lager mat, henger opp klesvasken, gjør hagearbeid, koster, raker, måker snø, klipper gress, plukker bær, rydder og vasker. Mye av dette er oppgaver man ofte føler at man må gjøre, og det kan kjennes ut som om det tar tid bort fra barna og våre pedagogiske oppgaver.

Å sprenge fjell med elevene

Elevene på 4. trinn skal beskjeftige seg med de førindustrielle yrkene som; bonden, fiskeren, gjeteren, bergmannen … Det som preger disse periodene er at elevene skal gå løs på fenomenene med alle sine sanser, og fremfor alt, med hånden og kroppen. Det gjelder «å bli kjent med menneskers liv og arbeid i jordbruk, fiske, skogbruk, smie, gruvearbeid, håndverk og handel

Mer enn en arbeidsbok

Mer enn enarbeidsbok I ett og alt vi steinerpedagoger tar for oss, handler det først og fremst om å støtte og styrke elevens forbindelse med lærestoffet. Kunnskap er til syvende og sist ikke et spørsmål om mengde, men om kvalitet, eller altså om dybde, den inderlige forbindelsen mellom stoffet og eleven. Betyr det vi har gjort noe for den enkelte