Tillit til ordene

En gang var ordet og det det nevner ett. Språket hadde en skapende kraft som manifesterte virkeligheten. Barna ble fortalt at de ikke måtte nevne bjørnen og ulven ved sine rette navn. Det betyr ulykke, fikk de høre. Det var ikke snakk om vage fornemmelser og assossiasjoner; nei, det var en helt konkret og livsnær opplevelse av at å si

Elevbibliotekets gleder

Elevbiblioteket på Steinerskolen på Skjold befinner seg i en hylle som dekker en hel vegg i 5.-klasserommet, hvor skolen over mange år har samlet alle slags bøker som skal fenge elevenes leseinteresse. 5. klasse holder tili det store bygget der mellom- og ungdomstrinnet har klasserom. For de små elevene på barnetrinnet er det trygt å bli ønsket velkommen inn i

Refleksjonen– den dyrebare

Informasjon er det nok av. Derfor kjemper teknologigigantene om det som er mangelvare: oppmerksomheten. Skolen på sin side kan, i flommen av informasjon, kjempe for det som er mest dyrebart: den egne refleksjonen. Da steinerskolen startet, riktignok i skyggen av den første verdenskrigen, men lenge før det vi kaller informasjonsalderen, hadde den en viss berettig­else som informasjonsformidler, og elevens refleksjoner var mer

Klasserommet som lesesirkel

I ein mykje delt kommentar i Stavanger Aftenblad 7. januar 2023 uttrykte nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre bekymring for barn og unges evne til å lesa lengre tekstar, og tok til orde for meir lystlesing som eit botemiddel. Dette førte til ein lengre debatt med mange kloke innlegg frå norsklærarar og andre som er opptekne av ungdom og lesing. Denne teksten er ein

Et godt ordforråd i 1. klasse gir god lese­forståelse senere

Jeg får ofte spørsmål om hva steinerpedagogikk er, og hvorfor man bør velge steinerskolen. Utfra mitt hjerte er det minst hundre svar på dette spørsmålet, men når jeg må trekke frem den kortfattede versjonen, starter jeg oftest med å vise til førsteklasse. Jeg forteller hvor mye jeg brenner for frileken, bevegelse og tryggheten våre førsteklassinger får. Disse store linjene er

Barnehagen og boka

Det er ulike tradisjoner rundt bruk av billedbøker i steiner­barnehager. I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i at de ansatte i barnehagen har blitt enige om at billedbøker hører hjemme i barnehagen, og at de ønsker et faglig løft når det kommer til barnelitteratur. Det er absolutt mulig å lese billedbøker uten å hverken ha et læringsfokus eller ødelegge for